Uslovi korištenja

Uslovi korištenja web stranice kompanije Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo Hvala što ste posjetili ovu web stranicu. Vaš pristup, kao i korištenje ove web stranice (u daljem tekstu: Stranica) podliježe ovim uslovima korištenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Činom pristupa i korištenjem ove Stranice, prihvatate bez ograničenja ove uslove korištenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korištenja bez ograničenja, molimo vas da napustite Stranicu.

Vlasništvo nad sadržajem

Stranica, sva autorska prava i ostala prava intelektualne svojine u svim tekstovima, dizajnu, logotipima, grafici, ikonama, slikama i ostalim materijalima na ovoj Stranici (u daljem tekstu: Sadržaj), imovina su Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ili su na Stranicu uključeni uz dozvolu vlasnika ili ovlaštenog nosioca prava.

Korištenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korištenja, bez pismene dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i prava vlasnika, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba Stranice

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ovim vam daje dozvolu da koristite Stranicu na sljedeći način:

  • Možete preuzeti Sadržaj, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete niti modifikujete bilo koju informaciju (uključujući i obavještenja o autorskim pravima i ostala obavještenja o vlasništvu) koja se nalazi u Sadržaju.
  • Sadržaj u rubrici „Saopštenja za javnost“ na Stranici može se reprodukovati samo u svrhe informiranja u dnevnim novinama, magazinima, stručnim izdanjima i ostalim medijima namijenjenim masovnoj komunikaciji.
  • Ne smijete distribuirati, modifikovati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korištenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao svoje pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati niti na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo.
  • Kao uslov uz vaš pristup i korištenje ove Stranice, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ovu Stranicu ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korištenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu (npr. na način koji bi mogao predstavljati krivično djelo ili kršenje drugih važećih propisa ili ohrabriti ponašanje koje se može smatrati krivičnim djelom ili se takvim ponašanjem krše drugi važeći propisi; korištenje Stranice za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog prijetećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala, itd.). Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanja navedenog ponašanja, te apsolutno i bespogovorno poštovati sve naloge državnih organa kojim od nje zahtijevaju da otkrije ili pomogne u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste. Također, garantujete da ćete informirati Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo čim postanete svjesni da je došlo do nezakonite ili zabranjene upotrebe ove Stranice od strane trećeg lica.
Zabranjeno vam je da koristite Stranicu u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbjeđivanja bilo kakvih imovinskih prava.

Privatnost

Svi lični podaci (npr. vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Stranici putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristit će Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo u skladu sa Izjavom o privatnosti Stranice. Bilo koja druga saopštenja ili materijali koje prenesete na Stranicu, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i slično, neće se smatrati povjerljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo zadržava pravo, prema vlastitoj odluci, da vam zabrani pristup ovoj Stranici ili nekom njegovom dijelu bez prethodnog upozorenja.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj ove Stranice može sadržavati netačne podatke ili štamparske greške. Promjene na Stranici se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obavještenja. Međutim, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo se ne obavezuje da će redovno ažurirati informacije sadržane na ovoj Stranici. Također, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ne garantuje da će ova Stranica funkcionirati bez prekida ili grešaka, niti da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani niti da je Stranica kompatibilna sa vašim računarom, hardverom ili softverom.

Informacije, savjete i mišljenje izražene na ovoj Stranici ne treba tumačiti kao savjete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Trebate se posavjetovati sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savjet prilagođen vašoj situaciji.

CJELOKUPAN SADRŽAJ MOŽE BITI PREDMET PROMJENE I PREDSTAVLJEN VAM JE KAKAV JESTE BEZ GARANCIJA BILO KAKVE VRSTE, BILO JASNO IZRAŽENIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNE GARANCIJE DA JE TAČAN, PRILAGOĐEN ODREĐENOJ SVRSI, ILI DA NE PREDSTAVLJA KRŠENJE PROPISA ILI NEČIJIH PRAVA. Molimo vas, imajte na umu da određene okolnosti, lična svojstva i nadležnosti državnih organa, ne dozvoljavaju izuzeće od određenih garancija, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas. U svakom slučaju, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ne garantuje da vaša upotreba Sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ne preuzima odgovornost za nefunkcioniranje bilo koje usluge koja se nudi na ovoj stranici, uključujući ali ne i ograničavajući se na uslugu obavještavanja e-mailom i korporativni web-cast.

Izuzeće od odgovornosti

STRANICU KORISTITE NA VLASTITI RIZIK. NITI COCA-COLA HBC B-H D.O.O. SARAJEVO, NITI BILO KOJE NJENO POVEZANO ILI ZAVISNO PRAVNO LICE ILI OGRANAK, ZAPOSLENI ILI RUKOVODILAC, KAO NI BILO KOJE TREĆE LICE AGAŽOVANO OD STRANE COCA-COLA HBC B-H D.O.O. SARAJEVO U KREIRANJU, PROIZVODNJI ILI POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU STRANICE, NISU ODGOVORNI ZA MATERIJALNU ILI NEMATERIJALNU ŠTETU, DIREKTNU, INDIREKTNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, KAO NI BILO KOJU DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE IZ KORIŠTENJA ILI JE U NEKOJ VEZI SA KORIŠTENJEM STRANICE ILI NJENOG SADRŽAJA, BILO DA JE ŠTETA ZASNOVANA NA UGOVORU, DA JE VANUGOVORNA ILI DELIKTNA, ČAK I PORED NEČIJEG UPOZORENJA DA ŠTETA MOŽE NASTATI. Molimo vas imajte na umu da neke okolnosti kao i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju izuzeća odgovornosti za nastupanje od određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na vas.

Linkovi sa stranicama trećih lica

Stranica može sadržavati linkove drugih stranica čiji vlasnik ili korisnik nije Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo. Takvi linkovi su obezbijeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost ovih stranica. Bez ograničavanja već pomenutog, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo neće biti odgovorna ukoliko ove stranice:

  • krše prava na intelektualnu svojinu ili druga prava trećih lica;
  • nisu tačne, ili su nekompletne ili dovode u zabludu;
  • nisu prikladne za određenu svrhu za koju se deklarišu da su namijenjene;
  • ne pružaju adekvatnu sigurnost;
  • sadrže viruse ili mogu imati druge komponente destruktivne prirode;
  • sadrže sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama ovih uslova korištenja.
Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ne kontroliše sadržaj niti proizvode i usluge dostupne na ovim stranicama. Ako uspostavite vezu sa takvim stranicama preko linka objavljenog na našoj Stranici, to činite na vlastiti rizik i bez saglasnosti Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo. Činjenica da se navedeni linkovi nalaze na Stranici ne predstavlja davanje saglasnosti da ih koristite, niti predstavlja preuzimanje bilo kakve odgovornosti od strane Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo.

Vaši hiperlinkovi do ove Stranice

Možete obezbijediti hiperlinkove do ove Stranice samo nakon dobijanja prethodne izričite pismene dozvole od Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo.

Oprez u pogledu Izjava pogleda u budućnost

Ova Stranica može sadržavati izjave, procjene ili projekcije koje čine očekivanja Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo u budućnosti (u daljem tekstu ovih uslova: „Izjave pogleda u budućnost“), koje za vas mogu predstavljati određeni rizik ili nesigurnosti ukoliko na osnovu njih donosite određene odluke. U nekim slučajevima koristimo riječi kao što su „vjerovati“, „savjetovanje“, „namjera“, očekivati“, „predviđati“, „plan“, „cilj“ i slične izraze kako bismo identifikovali Izjave pogleda u budućnost. Sve izjave koje nisu izjave koje se tiču historijskih činjenica, uključujući između ostalih, izjave u vezi sa našim budućim finansijskim položajem i rezultatima, poslovnom strategijom, našim budućim poslovnim poduhvatima sa našim partnerima, budžetima, projektovanim nivoima konzumiranja i proizvodnje, projektovanim troškovima, procjenama korištenja kapitala i planovima i zadacima menadžmenta za buduće operacije, jesu Izjave pogleda u budućnost. Ne trebate se bezrezervno oslanjati na ove Izjave pogleda u budućnost. Po svojoj prirodi, Izjave pogleda u budućnost nisu do kraja pouzdane zato što odražavaju naša trenutna očekivanja i pretpostavke u vezi sa budućim događajima i okolnostima koje se mogu pokazati netačnim, koje često mogu biti van naše kontrole, a ponekad ih ne možemo ni predvidjeti. Naši stvarni budući rezultati se mogu u većoj ili manjoj mjeri razlikovati od predviđenih u Izjavama pogleda u budućnost iz više razloga, uključujući ali ne ograničavajući se na našu sposobnost da finansiramo svoje planove za budućnost; promjene u poslovnom okruženju u poslu kojim se bavimo, uključujući akcije konkurencije i promjene u preferencijama potrošača; promjene propisa i zakona; kolebanja u troškovima nabavljanja i dostupnosti sirovina; promjena kamatnih stopa i kolebanja valuta; promjena globalnih ekonomskih i političkih okolnosti i promjena ekonomskih i političkih uslova u zemlji i okruženju; efikasnosti našeg programa reklamiranja i marketinga; nesigurnosti trajanja i ishoda sudskih sporova; nepovoljnih vremenskih uslova i ostalih rizika. Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ne prihvata obavezu da javno ažurira ili revidira Izjave pogleda u budućnost. Ne možemo vam garantovati da će naši budući rezultati, nivo aktivnosti, učinak ili dostignuća ispuniti naša očekivanja izražena u Izjavama pogleda u budućnost. Štaviše, ni mi niti bilo ko drugi ne prihvata odgovornost za tačnost i kompletnost Izjava pogleda u budućnost. Osim ukoliko od nas zakon ne zahtjeva da ažuriramo ove Izjave, nećemo ih obavezno ni ažurirati, bilo da bismo ih uskladili sa stvarnim rezultatima ili sa promjenama u svojim očekivanjima.

Niti jedna izjava na stranici ne predstavlja poziv za investiciju ili kupovinu akcija.

Softver dostupan na ovoj Stranici

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa Stranice (u daljem tekstu: Softver), pripadaju Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ili njenim dobavljačima/davaocima licence za korištenje. Kako biste pristupili nekim informacijama na ovoj Stranici, možda ćete morati posjedovati licence dobavljača Softvera tj. trećih lica (npr. Adobe). Vaša mogućnost da pristupite informacijama može zavisiti od toga da li posjedujete te licence ili ne. Vaša upotreba Softvera podliježe uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo ne prihvata odgovornost za sadržaj pravila korištenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Kada preuzimate Sadržaj sa ove Stranice, to činite na vlastiti rizik.

Revizija uslova

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo može u svakom trenutku revidirati ove uslove upotrebe tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korištenja sadržanim u izmjenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posjetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutnim uslovima upotrebe. Ove uslove upotrebe ne možete promijeniti vi, osim ako se sa time izričito ne složi Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo.

Opći dio

Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu Stranice primjenjuju se zakoni Bosne i Hercegovine. Nadležni sudovi u Bosni i Hercegovini će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz, ili su u vezi sa, ili se tiču ovih uslova upotrebe Stranice, kao i vašeg načina njegovog korištenja.

Ako Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo odluči da se odrekne prava na zaštitu bilo kakvog prava koje proističe iz ovih uslova upotrebe ili samog prava, to ne znači da se Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo odrekla tog prava, ostalih prava, prava na zaštitu od kršenja ostalih prava ili prava na zaštitu od budućih kršenja tog prava.

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo će u zaštiti svojih prava koristiti kumulativno sva moguća i dozvoljena pravna sredstva.

U slučaju da bude utvrđeno da je bilo koji dio uslova upotrebe nevažeći, neprimjenljiv ili nezakonit, onda će se nevažeća ili neprimjenljiva odredba smatrati zamijenjenom važećom, primjenljivom odredbom koja u najvećoj mjeri odgovara namjeni prvobitne odredbe, dok će ostatak ovih uslova korištenja ostati na snazi.

Saglasni ste da ne postoji zajedničko ulaganje, odnos partnerstva, radno-pravni odnos ili odnos srodan navedenim između vas i Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, nastao kao rezultat ovih uslova upotrebe ili vaše upotrebe ove Stranice.

Back to top

Linkovi