Novosti i mediji

Coca-Cola HBC B-H d.o.o Sarajevo posluje transparentno i etično u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima i pravilima, te u skladu sa vlastitim opredjeljenjem i težnjom za otvorenom i iskrenom komunikacijom.


Vijesti